Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Tietotilinpäätös 2020

HMKDno-2021-152

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tietotilinpäätöksellä vastataan EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) osoitusvelvollisuuteen. Kunnanhallitus on rekisterinpitäjä, joka vastaa tietosuojan toteutumisesta kunnassa. Rekisterinpitäjän tulee osoittaa oma-aloitteisesti tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan ja osoitetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Kunnan tietotilinpäätös laaditaan vuosittain osana tilinpäätöstä. Tietotilinpäätöksen tarkoitus on kuvata ja arvioida tietosuojan ja tietoturvan tilannetta kunnassa. Se toimii sisäisen ja ulkoisen valvonnan raporttina, johdon työvälineenä sekä vahvistaa rekisteröityjen ja sidosryhmien luottamusta. Tietotilinpäätöksessä kartoitetaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kehittämistarpeita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2020 tietotilinpäätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

tietosuojavastaava, lautakunnat, tietosuojatyöryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)