Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta. 

Päätökset aikavälillä 27.4. - 10.5.2021:
 

Elämänlaatupalvelujen esimies
Viranhaltijapäätös:
§ 9 Liikuntapaikkojenhoitajan toimi, 07.05.2021

Varhaiskasvatuksen johtaja
§ 6 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (4038) täyttäminen, 11.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:

Hallitus käyttää otto-oikeuttaan varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämiseen. 

Päätös:

Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 

Muilta osin ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)