Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Muutostalousarvio 2/2021; investointiosan muutos, Hämeenkyrönväylä

HMKDno-2021-222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Luoma, yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

 Hämeenkyrön kunnan ja väylänviraston välisessä 27.05.2020 allekirjoitetussa (Valtatien 3 parantaminen välillä Kyröskoski - Hanhijärvi) sopimuksessa on sovittu kohdassa 2.1 seuraavaa.

"Väylävirasto ei toteuta yksityistietä Y8 hankkeessan. Väylävirasto osallistuu tästä säästyneellä 60 000 eurolla Hämeenkyrön kunnan rahoittamaan E3R3/4 ja M2 risteykseen toteutettavaan kiertoliittymään (Tasonnosto tiesuunnitelmaan nähden)."

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja väyläviraston kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esille (ELY:n ehdotus), että vt3:n maantieksi muuttuvalla Hanhijärvi - Kalalahti osuudella ( n. 2 km) nykyinen ohituskaista voitaisiin muuttaa kevyen liikenteen väyläksi poiskaivamisen sijaan.
Tämän johdosta kunta on pyytänyt Destialta kustannusarviota siitä, että myös nyt rakenteilla olevaan M2 osuuteen Hanhijärven työssäkäyntialueelle rakennettaisiin kevyen liikenteen väylä mikä mahdollistaisi jalan ja polkupyörällä liikkumisen työssäkäyntialueella saakka.

Hämeenkyrön kunnalla on Hanhijärven työpaikka-alue parasta aikaa kaavoitettavana kaavaehdotusta varten.

Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta saadaan varsinainen tarjous kun niiden suunnitelmat ovat valmistuneet. Etukäteen väylävirastolta ja Destialta saatujen kustannusarvioiden hintahaarukka on 150 000 - 265 000 € sisältäen suunnittelun.

Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamiselle ei ole varatttu määrärahaja tälle vuodelle. Hämeenkyrönväylä hankkeelle on varattu 550 000 € vuodelle 2021. Destian laskuttamat maksuerät vuonna 2021 ovat 500 000 €. Viime vuonna 2020 hankkeen määrärahasta jäi käyttämättä 265 000 €.      

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi 300 000 € lisämäärärahaa Hämeenkyrönväylä hankkeelle kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Hanhijärvelle Hämeenkyrönväylän rakentamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tekninen lautakunta 11.5.2021, 41 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 300 000 euron määrärahan Hanhijärven alueen kevyenliikenteenväylän ja liittymän rakentamiseen.  

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)