Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kansalaisopistovalmistelun linjaaminen

HMKDno-2021-247

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talouden tasapainotusohjelman osana sivistyspalveluissa on selvitetty vaihtoehtoja Hämeenkyrön kanslaisopistotoiminnan järjestämiseen. Ylöjärvellä palveluja järjestää Tampereen seudun työväenopisto, Nokialla Pirkan opisto, Sastamalassa Sastamalan opisto ja luoteis-Pirkanmaalla Petäjä opisto, joka kuuluu SASKY koulutuskuntayhtymään. Kaikki neljä opistoa olivat valmiita alustavaan kartoitukseen yhteistyön ehdoista, mihin liittyen heille lähetettiin kysymyksiä ja sovittiin Teams-tapaamiset. Teams-tapaamiset pidettiin 16.4  ja 19.4. ja niissä täydennettiin opistojen vastauksia. Opistojen antamat vastaukset on koottu yhteenvedoksi tämän pykälän liitteeksi.

Valmistelutyön jatkamisessa on hyvä keskittyä selvittelytyöhön rajatusti. Jotta saamme tarkempaa tietoa henkilöstöön, tiloihin, toimintaan, aikatauluihin ja eurovaikutuksiin tulevan päätöksen teon tueksi, tulee asioista neuvotella tarkemmin osapuolen kanssa. Tällä linjauksella ei suljeta mitään vaihtoehtoa pois, vaan sillä saadaan tarkemmat arviot mahdollisten muutosten vaikutuksista kunnan kannalta.

Alustavan selvityksen pohjalta SASKY koulutuskuntayhtymä eroaa muista vaihtoehdoista merkittävästi. Hämeenkyrön kunta on SASKY koulutuskuntayhtymän jäsen ja omistajana pystyisi jatkossakin vaikuttamaan yhtymän toimintaan. Lisäksi vain kuntayhtymällä on Hämeenkyrössä kiinteistöjä, joiden käyttämisestä opiston tarpeisiin voitaisiin neuvotella.

Sivistysjohtajan esitys:

Hämeenkyrön kansalaisopistotoiminnan selvitystyötä jatketaan tarkemmilla neuvotteluilla SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää sivitysjohtajan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja Levänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)