Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ilmoitusasiat

Kuvaus

 1. Henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen ja sivistysjohtaja Kimmo Levänen kertovat ennen kokousta talouden tasapainotusohjelman valmistelusta sivistyspalveluissa.
   
 2. Sivistysjohtaja Kimmo Levänen kertoo kansalaisopistoasiasta.
   
 3.  Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on tallennettu kiertokansioon.
   
 4. Tietohallinnon koostama perustietotekniikkaraportti on Virran kiertokansiossa. 
   
 5. Kaavoitusarkkitehti Helena Ylisen irtisanoutumisilmoitus on kiertokansiossa. Kaavoitusarkkitehdin valinta kuuluu hallituksen toimivaltaan. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)