Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmisteluasioita 

  • hallintosäännön päivityksen valmistelu
  • kaava-asioista vastaavan viranhaltijan rekrytointi 

Päätös

Kunnanjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.

Katariina Pylsy saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)