Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.

Päätökset aikavälillä 2.2.-8.2.2021: ei otto-oikeutteen oikeuttavia päätöksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus toteaa, että 2.2.-8.2.2021 ei ole otto-oikeuteen oikeuttavia päätöksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)