Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 LISÄPYKÄLÄ: Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, keskusvaalilautakunnan täydennysvaali, Suikka (lisäpykälä)

HMKDno-2017-67

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Petteri Suikka on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 11.2.2021.

Eronpyynnön syynä on se, että hän on ehdokkaana kuntavaaleissa 2021.

Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan jäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet:
puheenjohtaja Pekka Kiukainen
varapuheenjohtaja Paula Ylivakeri
Marja-Leena Aironpää
Petteri Suikka
Pirjo Turvala

varajäsenet kutsujärjestyksessä:
Markku Koskinen
Kati Lahtinen
Ville Keskinen
Anna-Maija Frantsila
Ilpo Kärkkäinen
Riitta Palomäki
Heli Mäensivu
Simo Immonen
Timo Ponkiniemi
Annika Mansikkaviita

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

  1. myöntää Petteri Suikalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
  2. valitsee uuden jäsenen Suikan tilalle keskusvaalilautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)