Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen selostaa valmistelemaansa kaava-asiaa ennen kokousta.
     
  2. Hallituksen kiertokansiossa on viimeistään perjantaina selostus Heinijärven koulun leasingrahoitteisen varhaiskasvatusyksikön lunastamisesta kunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)