Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaaa ajankohtaisia aiheita mm:

  • Koulutuskuntayhtymä Saskyn ajankohtaiset asiat

Päätös

Kuultiin kunnanjohtajan selostukset. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)