Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 31.8. - 6.9.2021:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 14/2021
Talousjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätökset 18-19/2021

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • Sivistyslautakunta 1.9.2021

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)