Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.

Päätökset aikavälillä 31.8.-6.9.2021:
 

Hoitotyön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 12 Asiakasohjaajan virka täyttäminen,vakanssinro  3049,kotihoito, 31.08.2021

Päätösehdotus

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)