Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Ennen kokousta tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen selostaa Koskilinnan myyntiasiaa. 
     
  2. Ennen kokousta henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen kertoo hallituksen työnantajaroolista ja kunnan henkilöstöpolitiikasta ja käytännöistä. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)