Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Elinkeinopoliittinen työryhmä (ELPO) 2021

HMKDno-2021-477

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus perusti 15.4.2013 toimikaudekseen elinkeinopoliittisen työryhmän (Elpo), jota on päivitetty 21.8.2017 tehdyllä päätöksellä.

Ryhmässä on ollut kunnan edustajina valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kaavoitusarkkitehti. Hämeenkyrön Yrittäjät ry on saanut nimetä ryhmään kaksi edustajaa. Ryhmän sihteerinä on ollut Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja. Elinkeinopoliittisen työryhmän tavoitteena on ollut mahdollistaa kunnan ja yrittäjien välinen aktiivinen vuoropuhelu.

Valtuustokauden vaihduttua ja elinkeinopolitiikan vuoropuhelun ajantasaistamiseksi elpo-toimintaa olisi syytä uudistaa jo keväällä aloitetun suunnittelun mukaisesti. Elpon uusi alustava toimintamalli on kuvattu oheismateriaalina olevassa toimintasuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus 

 1. perustaa toimikaudekseen uudistetun elinkeinopoliittisen työryhmän
   
 2. varautuu nimeämään ryhmään kunnan edustajiksi valtuuston puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, elinympäristöjohtajan ja elinkeinojohtajan
   
 3. varautuu nimeämään työryhmän sihteeriksi elinkeinojohtajan ja varalle asiakkuuspäällikkö Tanja Lahden
   
 4. pyytää Hämeenkyrön Yrittäjät ry:tä nimeämään edustajansa ja varaedustajan ryhmään
   
 5. pyytää paikallisia teollisia yrityksiä ja palveluyrityksiä sekä Sasky koulutuskuntayhtymää nimeämään kunnanjohtajalle omat edustajansa ja varaedustajansa
   
 6. antaa näille osapuolille samalla mahdollisuuden kommentoida elpon toimintasuunnitelmaa
   

Hallitus tekee nimeämispäätökset, kun ehdotukset henkilöistä on saatu. Siinä yhteydessä vielä tarkennetaan elpo-ryhmän toiminnan tavoitetta ja toimintasuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)