Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita. 

Päätös

Kunnanjohtaja selosti ajankohtaisia asioita. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)