Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta määrää kirjallisesti vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkohin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Kiukainen

Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat, jotka ovat xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx ja xxxxx.

Päätös

Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi vuoden 2021 kuntavaaleihin määrätään kyseiset henkilöt.

Tiedoksi

asianosaiset, palkat