Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden nimittäminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaalilain (496/2013) 17 §:n mukaan keskusvaalilautakunta nimittää kotiäänestyksen vaalitoimitsijat.

Hämeenkyrössä on ollut kaksi vaalitoimitsijaa, joten on tarpeen valita kotiäänestykseen kaksi vaalitoimitsijaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Kiukainen

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vuoden 2021 kuntavaaleihin nimitetään xxxxx ja xxxxx.

Päätös

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vuoden 2021 kuntavaaleihin nimitetään xxxxx ja xxxxx.

Tiedoksi

asianosaiset, palkat