Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t 1-9.

Keskusvaalilautakunnan jäsen Marja-Leena Aironpää on ilmoittanut 18.1.2021 esteestä osallistua kokoukseen. Keskusvaalilautakunnan jäsen Petteri Suikka on ilmoittanut 19.1.2021 esteestä osallistua kokoukseen. Heidän tilalleen kokoukseen on kutsuttu keskusvaalilautakunnan 1. varajäsen Markku Koskinen ja 2. varajäsen Kati Lahtinen.

Päätös

Todettiin.