Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja sihteerin varahenkilön nimeäminen

HMKDno-2020-482

Kuvaus

Vaalilain 14 § 3. mom. mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Kiukainen

Keskusvaalilautakunta nimeää keskusvaalilautakunnan sihteeriksi asianhallintasuunnittelija Salla Tenhon ja sihteerin varahenkilöksi talous- ja hallintojohtaja Tiina Palorannan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetyt henkilöt