Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ehdokashakemusten vastaanottaminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on viimeistään 1.3.2021 pidettävässä kokouksessaan tehtävä päätös ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyistä.

Päätöksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden mahdollisesti ilmoittamille vaaliasiamiehille, pantava nähtäville keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Tämä kuulutus voidaan antaa samassa yhteydessä kuin vaalilain 34 §:ssä tarkoitettu kuulutus.

Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Kiukainen

Vaaliasiakirjoja otetaan vastaan tiistaina 9.3.2021 kello 13 - 16 kunnanviraston 1. kerroksen neuvotteluhuoneessa. Asiakirjoja ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan edustaja ja sihteeri.

Keskusvaalilautakunta julkaisee liitteenä olevan kuulutuksen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa, kunnan kotisivuilla ja Seutulehti UutisOivassa.

Päätös

 

Hyväksyttiin.

Vaaliasiakirjoja ottavat vastaan tiistaina 9.3.2021 kello 13 - 16 kunnanviraston 1. kerroksen neuvotteluhuoneessa keskusvaalilautakunnan edustaja Paula Ylivakeri ja sihteeri Salla Tenho.