Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaalilain 41 §:n mukaan keskusvaalilautakunta laatii kokouksessaan 18.3.2021 ehdokaslistojen yhdistelmän. Samassa vaalilain pykälässä on annettu määräyksiä ehdokaslistojen yhdistelmään otettavista tiedoista.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että se on kokouksessaan 15.3.2021 arponut puolueiden keskinäisen järjestyksen. Arvonnassa muodostuneen järjestyksen perusteella keskusvaalilautakunta laatii vaalilain 41 §:n mukaisesti ehdokaslistojen yhdistelmän. 

Esimerkki ehdokaslistojen yhdistelmän muodosta on lautakunnan jäsenten saaman oikeusministeriön ohjekirjan liitteenä 15 A ja 15 B sivuilla 171-172.

Ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan siten, että kaikki ehdokaslistat järjestetään samalle puolelle yksipuolista painoarkkia ryhmiteltynä keskusvaalilautakunnan kokouksessa (15.3.2021) arvotussa järjestyksessä vasemmalta oikealle. Ehdokkaat numeroidaan juoksevalla numerosarjalla siinä järjestyksessä kuin heidät ehdokaslistojen yhdistelmään otetaan. Numerot alkavat numerosta 2.

Vaalilain 44 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia ehdokaslistojen yhdistelmän tiedoksi saattamisesta äänioikeutetuille,​ kaupunginhallitukselle,​ vaalilautakunnille,​ vaalitoimikunnalle ja kaupungin alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden,​ yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

Keskusvaalilautakunta päättää laatia ehdokaslistojen yhdistelmän vuoden 2021 kuntavaaleihin. Keskusvaalilautakunta päättää, että ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan oikeusministeriön ohjekirjassa esitetyn mukaisena, hyväksyy puolueiden ehdokaslistat lopullisesti vaaliasiamiesten esittämässä muodossa, toteaa, että vain yksi etunimi otetaan yhdistelmään ja sitoutumattomuus ei voi näkyä yhdistelmässä. Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen.

Keskusvaalilautakunta päättää, että ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan tiedoksi kuntalaisille siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin huolehtimaan vaalilain 44 §:n mukaisesti ehdokaslistojen yhdistelmän tiedoksi saattamisesta.

Päätös tehdään ehdollisena. Mikäli Suomen eduskunta päättää vuoden 2021 kuntavaalien siirrosta myöhempään ajankohtaan, asia tuodaan keskusvaalilautakunnan uudelleenkäsittelyyn kuntavaalien uuden aikataulun mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.