Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kuntavaalien ehdokashakemusten ratkaiseminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaalilain 39 §:n mukaan määräaikana saapuneet ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen käsitellään uudelleen 32. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Samalla tehdään päätökset ehdokashakemusten sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten perusteella. Ne määräaikana toimitetut ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistasta, joita vastaan huomautuksia ei ole tehty, on hyväksyttävä.

Sihteeri esittelee keskusvaalilautakunnalle vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten johdosta. Keskusvaalilautakunta käsittelee vaaliasiamiesten toimenpiteet yksitellen ja päättää niiden aiheuttamista mahdollisista toimista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä määräaikana saapuneet ehdokashakemukset.

 

Päätös tehdään ehdollisena. Mikäli Suomen eduskunta päättää vuoden 2021 kuntavaalien siirrosta myöhempään ajankohtaan, asia tuodaan keskusvaalilautakunnan uudelleenkäsittelyyn kuntavaalien uuden aikataulun mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ottaa määräaikana saapuneet ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen käsiteltäväksi tässä kokouksessa.

Keskusvaalilautakunta päätti käsitellä vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten johdosta. Esiteltiin keskusvaalilautakunnalle vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten johdosta.

Keskusvaalilautakunta antoi kokouksessaan 15.3.2021 huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Lahtinen titteleiden määrästä. Vaaliasiamies oikaisi ehdokkaan Lahtinen tittelin muotoon "FM, rakennuskonservointialan yrittäjä".

Keskusvaalilautakunta antoi kokouksessaan 15.3.2021 huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Nordfors tittelistä "puheenjohtaja". Vaaliasiamies oikaisi ehdokkaan Nordfors tittelin poistamalla tittelin "puheenjohtaja".

Keskusvaalilautakunta antoi kokouksessaan 15.3.2021 huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Järvenpää tittelistä "Hämeenkyrön SDP puheenjohtaja". Vaaliasiamies oikaisi ehdokkaan Järvenpää tittelin muotoon "palokunnan päällikkö".

Keskusvaalilautakunta antoi kokouksessaan 15.3.2021 huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Parhankangas titteleiden puuttumisesta. Vaaliasiamies oikaisi ehdokkaan Parhankangas tittelin muotoon "perheyrittäjä".

Keskusvaalilautakunta antoi kokouksessaan 15.3.2021 huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Osara titteleiden puuttumisesta. Vaaliasiamies oikaisi ehdokkaan Osara tittelin muotoon "ravintolatyöntekijä, opettajan sijaisuuksia".

Keskusvaalilautakunta antoi kokouksessaan 15.3.2021 huomautuksen vaaliasiamiehelle ehdokkaan Korsila titteleiden puuttumisesta. Vaaliasiamies oikaisi ehdokkaan Korsila tittelin muotoon "lähihoitaja".

Keskusvaalilautakunta päätti olla hyväksymättä vaaliasiamiesten oikaisuja koskien ehdokkaan Järvenpää titteliä "palokunnan päällikkö" ja ehdokkaan Osara titteliä "opettajan sijaisuuksia". Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä määräaikana saapuneet ehdokashakemukset.

Päätös tehtiin ehdollisena. Mikäli Suomen eduskunta päättää vuoden 2021 kuntavaalien siirrosta myöhempään ajankohtaan, asia tuodaan keskusvaalilautakunnan uudelleenkäsittelyyn kuntavaalien uuden aikataulun mukaisessa järjestyksessä.