Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, hallintosuunnittelija, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta määrää kirjallisesti vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkohin.

Hämeenkyrön keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 nimennyt vaalitoimitsijoita ennakkoäänestyspaikkoihin. Vaalitoimitsijoiden listausta on tarpeen täydentää koronapandemiatilanteen vuoksi.

Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden rekry on ollut auki mm. Kuntarekry.fi-verkkosivuilla ja ilmoitus on julkaistu kunnan virallisella ilmoitustaululla. Osa esitetyistä henkilöistä on toiminut vaalitoimitsijan tehtävässä jo aikaisemmin.  

Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden kanssa tehdään työsopimukset. Keskusvaalilautakunnan henkilöstö järjestää vaalitoimitsijoille tarvittavan koulutuksen tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

14.4.2021 nimettyjen henkilöiden lisäksi keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi *********

14.4.2021 nimettyjen varahenkilöiksi lisäksi keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden varahenkilöiksi *********

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, palkat