Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, hallintosuunnittelija, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaalilaissa määritellään keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan huolehtimaan kotiäänestyksen valmistavista toimenpiteistä kotiäänestyksen tehtävänjaon, aikataulutuksen ja äänestäjille annettavien ilmoitusten osalta.

Vaalilaki § 55: "Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle." "Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että äänestäjälle annetaan viipymättä kirjallisesti tai puhelimitse tieto ainakin kahden tunnin tarkkuudella siitä ajankohdasta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen."

Kotiäänestykseen oikeutettujen ilmoittautuminen on tehtävä 1.6.2021 kello 16 mennessä. Hämeenkyrössä on nimitetty kotiäänestykseen kaksi vaalitoimitsijaa, jotka hoitavat yhdessä kotiäänestykset. Lisäksi heille on nimitetty varahenkilöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin huolehtimaan kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden tehtävänjaosta, kotiäänestyksen aikataulutuksesta ja kotiäänestyksen äänestäjille annettavista aikatauluilmoituksista.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

keskusvaalilautakunnan sihteeri