Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ennakkoäänien tarkastuksen ja laskennan järjestäminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, hallintosuunnittelija, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuorta avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että perjantaina 11.6.2021 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.

Keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä 13.6.2021 pidettävässä kokouksessa, joka voidaan aloittaa aikaisintaan kello 15.00 tai erityisestä syystä keskusvaalilautakunnan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12.00, ryhdyttävä tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja hyväksytyissä vaalikuorissa olevia äänestyslippuja. Vaalikuorten avaaminen voidaan tarvittaessa aloittaa keskusvaalilautakunnan toimesta tai valvonnassa valmistavana toimenpiteenä jo ennen varsinaisen kokouksen alkua. Keskusvaalilautakunnan tulee laskea äänet siten, että ehdokaskohtaiset äänet äänestysalueittain saadaan syötettyä vaalitietojärjestelmään kello 20.00 mennessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus aloitetaan torstaina 10.6.2021 kello 8.30. Tarkastuksen apuna voidaan käyttää kunnan henkilökuntaa.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalipäivänä 13.6.2021 kello 15.00 laskemaan ennakkoääniä. Keskusvaalilautakunnan edustaja ja sihteeri aloittavat vaalikuorien avaamisen kello 13.30.

 

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunta voi tulevissa kokouksissaan tarkastella aikataulutilannetta vielä uudelleen.