Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ehdokaslistojen järjestyksen asettaminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, hallintosuunnittelija, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaalilain 37 §:n mukaan tässä kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän perjantaina 14.5.2021 kello 16.00 alkavassa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan ehdokaslistojen väliseksi järjestykseksi ehdokaslistojen yhdistelmässä. 

Puolueet merkitään arvotussa järjestyksessä ryhmiteltynä vasemmalta oikealle ja puolueiden ehdokkaat merkitään puolueiden ilmoittamassa järjestyksessä ylhäältä alaspäin ja tarvittaessa kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle riveittäin vasemmalta oikealle.

Ehdokkaiden numerot määräytyvät vaalilain 41 §:n mukaan alkaen numerosta 2. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta arpoi ehdokaslistojen välisen järjestyksen suljetuin lipuin. 

Arvonnan tuloksena keskusvaalilautakunta totesi, että puolueiden ehdokaslistojen keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä määräytyi seuraavan laisesti vasemmalta oikealle lukien:

  1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
  2. Vihreä liitto r.p.
  3. Kansallinen Kokoomus r.p.
  4. Suomen Keskusta r.p.
  5. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
  6. Perussuomalaiset r.p.
  7. Vasemmistoliitto r.p.