Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ehdokashakemusten tarkastaminen

HMKDno-2020-482

Valmistelija

  • Salla Tenho, hallintosuunnittelija, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaalilain 36 §:n 1 momentin mukaan ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.

Keskusvaalilautakunnan on tutkittava, ovatko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia.

Ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen tarkistetaan 10.5.2021 pidettävässä kokouksessa.

Vaalilain 35.1 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.

Vaalilain 36.3 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:

1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;

2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka

3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Keskusvaalilautakunnan henkilöstö on käynyt läpi kuntavaaleihin saapuneet ehdokasasetteluasiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Atso Alakastari

Keskusvaalilautakunta tarkastaa lautakunnalle jätetyt vuoden 2021 kuntavaaleja koskevat ehdokashakemukset asiakirjoineen.

Päätös

 

Keskusvaalilautakunta päätti ottaa käsittelyyn keskusvaalilautakunnalle saapuneet vuoden 2021 kuntavaalien ehdokashakemukset niihin kuuluvine liitteineen. Keskusvaalilautakunta tarkasti sille määräaikana toimitetut ehdokashakemukset asiakirjoineen.

Keskusvaalilautakunta totesi saapuneissa ehdokashakemuksissa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa olevien ehdokkaiden olevan vaalikelpoisia ja asiakirjojen saapuneen määräajassa. Ehdokashakemusten vastaanottamisen jälkeen tulleet muutokset ehdokkaiden titteleihin merkittiin tiedoksi ja niiden todettiin olevan lain ehtojen mukaisia. Keskusvaalilautakunta totesi, että kenenkään ehdokkuulle ei ole esteitä ja ettei ehdokashakemusten suhteen ole huomauttamista.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi Kansallinen Kokoomus r.p.:n, Perussuomalaiset r.p.:n, Suomen Keskusta r.p.:n, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.:n, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n, Vasemmistoliitto r.p.:n ja Vihreä liitto r.p.:n hakemukset puolueiden ehdokaslistojen julkaisemisesta liitteineen.