Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Kuvaus

Lautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 3.6. - 25.8.2021:

Elinympäristöjohtaja: viranhaltijapäätökset 9-12/2021
Yhdyskuntatekniikan päällikkö: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Maanrakennusmestari: viranhaltijapäätökset 17-20/2021
Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Työmaainsinööri: ei viranhaltijapäätöksiä
Tilapalvelupäällikkö: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Kaavoitusarkkitehti/kaavoituspäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Kaavasuunnittelija: ei viranhaltijapäätöksiä
Ympäristötarkastaja: viranhaltijapäätökset 4-5/2021
Maankäyttöinsinööri: viranhaltijapäätökset 6-7/2021
Rakennustarkastaja: ei viranhaltijapäätöksiä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Elinympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Koska viranhaltijapäätösten avaaminen ei onnistunut, päätettiin ko. viranhaltijapäätökset siirtää seuraavaan elinympäristölautakunnan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)