Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tulvavahingot 2021; ensivaiheen korjaaminen

HMKDno-2021-460

Valmistelija

  • Jari Luoma, yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön taajamissa kirkonkylän ja erityisesti Kyröskosken alueella on keskiviikon 25.8.21 iltapäivän ja illan aikana tapahtunut poikkeuksellisesta rankkasateesta johtuva voimakas tulviminen. Tulvat aiheuttivat vahinkoja mm. Häijääntielle, vt3:selle, Turkimusojalle, viemäriverkostolle ja useille kiinteistöille.

Keskiviikon aikana aluepelastuslaitos ja kolme eri imuautoyrittäjää kävivät imemässä kaikkien tiedossa olleiden vahingosta kärsineiden kiinteistöjen kellareita vedestä.
Torstaista 26.8 lähtien kunta on pyynnöstään alkanut saamaan tulvavahingoista kärsineiden kiinteistöjen yhteystietoja. Tähän (1.9.2021) mennessä on vahinkoon liittyvä yhteydenotto tullut 46 kiinteistöltä.

Kiinteistöjen vahinkojen kartoittaminen, desinfioiva pesu ja pintakuivaus on tilattu keskitetysti kunnan vakuutusmeklarin suosituksesta vakuutusyhtiöiden hyväksymältä Tehokuivaus Oy:ltä. Kiinteistön omistajia on informoitu niin, että he ovat itse yhteydessä tehokuivaukseen ja sopivat ajankohdan milloin tehokuivaus voi paikanpäälle kiinteistölle tulla. Jos kiinteistöt ovat jo ehtineet tilata edellä mainitut toimenpiteet joltain muulta yritykseltä niin siitä on pyydetty ilmoittamaan kuntaan.

Vahingon alkuvaiheessa on tärkeää päästä nopeasti kartoittamaan ja rajaamaan vahinkoja, desinfioida sekä aloittaa pintakuivaaminen, jotta päästään pahimman tilanteen yli eikä lisää vahinkoa pääse syntymään.

Tässä vaiheessa ennen kiinteistöjen omien vakuutusyhtiöiden päätöksiä, kunnan oman vakuutusyhtiön päätöstä, kesken olevien selvitysten ratkeamista ja lautakunnan ja kunnan tulevia päätöksiä kunta ei voi ottaa suurempaa roolia vahinkojen korvaamisessa ja korjaamisessa.

Tehokuivaus Oy:n palvelusopimus on oheismateriaalina. Palvelusopimuksessa on palvelujen ja sopimusehtojen lisäksi eri toimenpiteiden hinnasto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Elinympäristölautakunta hyväksyy palvelusopimuksen ja valtuuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön allekirjoittamaan sen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tehokuivaus Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)