Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Talouden seuranta

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä  lautakunnille kuukausittain.   
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan.  Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit.  Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.   

Taloustilanne 31.7.2021

Elinympäristöpalvelut

1 000 euroa talousarvio 2021 toteutuneet eurot 7/2021 toteuma %
menot 8 156 4 760 58,4
tulot 9 576 5 227 54,6
netto 1 419 467 32,9


Hämeenkyrön vesihuoltolaitos

1000 euroa talousarvio 2021 toteutuneet eurot 7/2021 toteuma %
menot 1 342 755 56,3
tulot 2 193 966 44,1
netto 850 211 24,8

Raportti on oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että Elinympäristöpalvelut ja Hämeenkyrön vesihuoltolaitos ovat hyvin sille asetetussa tavoitteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Elinympäristölautakunta merkitsee taloustilanteen 31.7.2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)