Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Elinympäristölautakunta; Hankintavallan euromääräiset rajat valtuustokaudella 2021-2025, sekä vuositakuutarkastuksista vastaavat henkilöt

HMKDno-2021-446

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti toimielin päättää toimikausittain hankintavallan euromääräisistä rajoista.
Elinympäristölautakunta toimii elinympäristöpalveluiden palvelualueen hallinnollisena lautakuntana.

Hankintasäännön mukaan yli 3000 euron hankinnoista on tehtävä viranhaltijapäätös. Hankintapäätökset tulevat lautakunnalle tiedoksi.

Tekninen lautakunta päätti 16.8.2017 § 50 toimikaudekseen hankintavallan euromääräisistä rajoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Elinympäristölautakunta päättää toimikaudekseen hankintavallan euromääräisistä rajoista seuraavasti:

0 - 30 000 euroa
tilapalvelupäällikkö, työmaainsinööri, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö, toimistopäällikkö, rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kaavoituspäällikkö.

30 000 - 50 000 euroa
elinympäristöjohtaja

Yli 50 000 euroa
elinympäristölautakunta

Elinympäristölautakunta päättää, että vuositakuutarkastuksista vastaavat työmaainsinööri, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja tilapalvelupäällikkö.

Päätösehdotus on samansisältöinen kuin teknisen lautakunnan päätös 16.8.2017 § 50.

Päätös

Hyväksyttiin muutoksella, että elinympäristöjohtajan hankintavallan raja on 0-50 000 euroa.

Tiedoksi

hallitus, ao viranhaltijat, laskentapäällikkö