Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Elinympäristölautakunnan kokousajat

HMKDno-2021-448

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Elinympäristölautakunnan vuoden 2021 kokousajat

7.9.2021
28.9.2021 Talousarvioseminaari
12.10.2021 Talousarviokokous
2.11.2021
7.12.2021

Kokousten alkamisajankohta on koko valtuustokaudella klo 16.30.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Lautakunta hyväksyy esitetyt kokousajat.

Asian käsittely:
Kokouksen kuluessa Kati Seppä teki muutetun päätösehdotuksen:
Kokousten alkamisajankohtaa siirrettäisiin klo 17 alkavaksi ja vuonna 2022 kokouspäivät olisivat torstaisin ja alkamisajankohta olisi klo 17. 

Muutettua päätösehdotusta kannatettiin ja päätösehdotusten välillä suoritettiin äänestys. Äänestyksen tuloksena alkuperäinen päätösehdotus sai enemmän kannatusta, joten se jäi lopulliseksi päätösehdotukseksi.

Äänestys: 
Alkuperäinen päätösehdotus JAA Muutettu päätösehdotus EI

Jaa
Aki Tainio
Marja-Liisa Vainionpää
Arja-Riitta Väre
Pekka Mäkipää
Sami Mäkelä

Ei
Jarmo Kalliola
Risto Linnainmaa
Kati Seppä
Tiina Jokela

Päätös

Elinympäristölautakunta hyväksyi alkuperäisen päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)