Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

- Jätelain laaja uudistus voimaan 19.7.2021
- Kunnalliset jätehuoltomääräykset voimaan 1.7.2021
- Kaavoituspäällikön rekrytointiprosessin tilannekatsaus
- Talousarvioprosessi
   -> Lautakunnan talousseminaari 28.9. ja talousarvion käsittely lautakunnassa 12.10. 
- Kunnanhallitus on asettanut kaavatoimikunnan kokouksessaa 6.9.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Elinympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)