Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin Sami Mäkelä ja Miska Vesikko.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)