Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunnalle tiedoksi annettavat asiat:

  1. Siuron reitin yhteistarkkailu vuonna 2018 (Virrassa)
  2. ELYn yhteenveto Hämeenkyrön kunnan pohjavesialueiden kuulemisesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä, 25.10.2019 (Virrassa)
  3. ELYn yhteenveto Ylöjärven kaupungin pohjavesialueiden kuulemisesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä, 25.10.2019 (Virrassa)
  4. Kunnanvaltuusto 18.11.2019 § 54; Taloussuunnitelma (Virrassa)
  5. Ympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran 11.12.2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)