Ympäristölautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin Virpi Norokorpi ja Johanna Martikainen.