Ympäristölautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.