Ympäristölautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Ympäristölautakunnalle tiedoksi annettavat asiat:

  1. Henkilöstösuunnitelma 2020 (Virrassa)
  2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 07.11.2019 Dnro 01276/19/5107 valituksessa maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa.
  3. Kyrön Luonto ry:n Hyvä luontoteko -tunnus annettiin 28.11.2019 Annukka Raipalalle tunnuksena aktiivisesta toiminnasta mm. Kanainsaaren pitkospuureitin ja yhdistyksen historiikin edistämisessä.
  4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös (LSSAVI/18674/2019); Kyrösjärven säännöstelyn lupaehdoista tilapäinen poikkeaminen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Ikaalinen; Kyröskosken Voima Oy
  5. Kaavoitusarkkitehti on valinnut maankäyttöinsinöörin virkaan maanmittaustekniikan insinööri AMK Henri Koivun. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.2.2020.
  6. Loppukatselmusmuistio maa-ainesten ottopaikalla Harjunpää, 108-415-133
  7. Kaavoitusarkkitehdin viranhaltijapäätös 10.12.2019 § 6; Tontin varaus- ja myyntipäätös Mahnalan asemakaava-alue kortteli 102 tontti 3
  8. Rakennusvalvonnan tilastot vuodelta 2019; Valmistuneet huoneistot ja lupatilasto   

Päätösehdotus

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.