Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle tiedoksi annettavat asiat:

 1. Kurjenmäkikodin peruskorjaus, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 26.8.2019
 2. Työmaakokouspöytäkirjat
  Sammontie - Väinämöisentie vesihuollon saneeraus aloituskokous 26.9.2019
  Eteläntien asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen aloituskokous 26.9.2019
 3. Siuron reitin yhteistarkkailu vuonna 2018
 4. Tiedote sähkönhintakiinnityksistä
 5. Talousarvio 2019, investointihankkeiden toteuma 4.11.2019 (Virrassa)
 6. Käyttötalouden toteutuma 10/2019 (Virrassa)
 7. Työmaakokouksen nro 3 pöytäkirja 28.8.2019, Haja-asutusalueen kokoojaviemäröinti, osaurakat 1-7 ja 9-10 
 8. Kunnanhallitus 11.11.2019 §188 Teknisen johtajan viran täyttäminen
  Virkaan on valittu Ritva Asula-Myllynen
 9. Kunnanhallitus 25.11.2019 § 194 Etelärannan tonttien tarjouskilpailu
 10. Kunnanhallitus 25.11.2019 § 195 Asfalttikartelli; sovintosopimukset
 11. Kunnahallitus 25.11.2019 § 196 Koskilinnan myyntimahdollisuuden selvittäminen
 12. Kunnanhallitus 25.11.2019 § 197 Henkilöstösuunnitelma 2020 (Virrassa)
 13. Kunnanvaltuusto 18.11.2019 §54 Taloussuunnitelma vuodelle 2020
 14. Kunnanvaltuustos 18.11.2019 § 51 Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen muutoksen hyväksyminen
 15. Kunnanvaltuusto 18.11.2019 § 50 Muutostalousarvio 3/2019; investointimäärärahan siirto
 16. PIRTEVA tarkastuskertomus 1.11.2019 Heinijärven päiväkoti
 17. Viranhaltijapäätökset
  Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
  - 8.11.2019 § 13 Maanrakennusmestarin valinta
  Kt:n rakennuspäällikkö valitsi virkaan tie- ja vesirakennusteknikko Pekka Toivio
  - 22.11.2019 §14 Käpylä Jätevesipumppaamon saneeraus
  Kt:n rakennuspäällikkö valitsi Insta Automation Oy:n tarjouksen sis. sähkökeskuksen ja logiikan uusimisen
 18. Kiinteistöpäällikkö
  - 21.11.2019 § 4 Mahnalan puukoulun arkkitehtisuunnittelu
  Kiinteistöpäällikkö valitsi Mahnalan puukoulun arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Anna-Maija Kaihari Ky
  - 26.11.2019 § 5 Koskilinnan kuntotutkimus
  Kiinteistöpäällikkö valitsi kuntatutkimuksen laatijaksi Vanhanen Rakennusfysiikka Oy:n
  - 2.12.2019 § 6 Terveyskeskuksen paloilmoitinjärjestelmän päivittäminen
  Kiinteistöpäällikkö valitsi Caverion Suomi Oy:n terveyskeskuksen paloilmoitinjärjestelmän päivittäjäksi
 19. Joulunajan aukiolot
  asiointipiste on suljettu ajalla 23.12. – 6.1. ja supistetusti auki 7.1. – 10.1. klo 9-12
  tekniset palvelut on kiinni ajalla 23.12. – 6.1.
  Härkikuja 7:n ulko-ovet ovat kiinni ajalla 21.12. – 12.1. keskitettyjen lomien ja asiointipisteen supistetun aukiolon vuoksi
 20. Toimistopäällikön (Pirkko Vänttinen) irtisanoutumisilmoitus 3.12.2019
 21. Kaavoitusarkkitehti
  Maankäyttöinsinöörin virka, vakanssi 5019
  Kaavoitusarkkitehti valitsi virkaan Henri Koivun
 22. Maanrakennusmestari
  Viranhaltijapäätös §34 Ramboll Finland oy:n valinta Liikenneturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin 2020-2021
  Viranhaltijapäätös §35 Pysäköintikiellon asettaminen Osaketielle Säästötien risteyksessä
 23. Kunnanhallitus 9.12.2019 § 205 Hämeenkyröväylän johdosta poistuvan puuston korvaaminen uudella metsittämisellä ja hiilinielun ylläpito
 24. Saija Palonen kiitti lautakuntaa hyvästä yhteistyöstä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)