Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden kuuleminen

Kuvaus

Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan kaavoitusohjelman totetumisesta.

Kaavoituskatsaus 2018 on julkaistu kunnan verkkosivuilla. Valtuusto on hyväksynyt päivitetyn kaavoitusohjelman 2018 -2022 taloussuunnitelman 2019 -2021 hyväksymisen yhteydessä. 

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee kaavoitukseen liittyvistä asioista.

Päätös

Lautakunta kuuli kaavoitusarkkitehti Helena Ylisen esityksen ja keskusteli esille tulleista asioista.

Helena Ylinen poistui kokouksen asian käsittelyn päättyessä klo 13.33.