Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

  1. Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi ilmoitti 12.02.2020, että ei toimi perusturvalautakunnan esittelijänä. Ilmoituksen perusteella hänet poistetaan sidonnaisuusrekisteristä. 
  2. Lautakunnan puheenjohtaja on kutsuttu kunnan johtoryhmän kokouksen. Lautakunta valmisteli tapaamista keskustelemalla lautakunnan työhön liittyvistä asioista.  

Päätös

Merkittiin tiedoksi.