Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden kuuleminen

Päätösehdotus

Ylilääkäri Tuomas Parmanen on kutsuttu kokoukseen kertomaan terveydenhuollon vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta ja ajankohtaisista asioista.

Tekninen johtaja Ritva Asula-Myllynen on kutsuttu seuraavaksi kuultavaksi.

Päätös

Lautakunta kuuli ylilääkäri Tuomas Parmasta arviointivuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Parmanen poistui kokouksesta kello 13.48.

Tekninen johtaja Ritva Asula-Myllynen oli seuraavana kuulemisvuorossa. Asula-Myllynen saapui kokoukseen kello 14.00 ja poistui kello 14.50.