Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Sidonnaisuusilmoitukset

HMKDno-2017-481

Valmistelija

  • Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, erkki.jortikka@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla sekä saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Sidonnaisuusrekisteri päivitetään jokaisen ilmoituksen jälkeen. Edellinen päivitys julkaistiin 3.3.2020.

Leena Kyröjoki, Ritva Asula-Myllynen, Jaana Kilpi-Kiukainen ja Rauno Kortesoja ovat toimittaneet vuoden aikana sidonnaisuusilmoitukset. Viisi henkilöä on poistettu rekisteristä luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä

Valtuusto myönsi Saija Paloselle 9.3.2020 eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Teknisen lautakunnan varajäsen Tarja Soukko valittiin hänen tilalle lautakunnan jäseneksi. Teknisen lautakunnan varajäseneksi valittiin Pauliina Mansikkamäki. Mansikkamäelle on toimitettu ohje ja lomake sidonnaisuuksien ilmoitusta varten.

 

 

Päätösehdotus

  1. Saija Palonen poistetaan sidonnaisuusrekisteristä.
  2. Tarja Soukon luottamustoimi muutetaan teknisen lautakunnan jäsenyydeksi.
  3. Valtuustolle saatetaan tiedoksi viimeisen vuoden aikana vastaanotetut sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.