Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

  1. Lautakunnan puheenjohtaja vieraili kunnan johtoryhmän kokouksessa 10.3.2020. Puheenjohtaja kertoi tapaamisesta. Tapaamisia tullaan jatkamaan.
  2. Puheenjohtaja kertoi viranhaltijapäätösten tarkastamisesta. Puheenjohtaja toimittaa viranhaltijapäätösluettelot lautakunnan jäsenille. 
  3. Puheenjohtaja on sopinut vierailusta nuorisovaltuuston kokoukseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.