Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Arviointikertomus 2019

HMKDno-2019-246

Valmistelija

  • Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, erkki.jortikka@hameenkyro.fi

Kuvaus

Arviointikertomusta valmistellaan lautakunnan työtilassa.

Lautakunta on lähettänyt vastuualueiden esimiehille kyselyn arviointivuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnalle on toimitettu johtoryhmän sisäisen tarkastukset raportit 2019.

Päätösehdotus

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.