Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Viranhaltijoiden kuuleminen

Kuvaus

Sosiaalijohtaja Taina Niiranen on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi lautakunnan työohjelman mukaisesti. Sosiaalijohtaja toimii perusturvapalveluiden palvelujohtajana. Lautakunta kuuli edellisessä kokouksessa ylilääkäri Tuomas Parmasta. Tuolloin käsiteltiin terveyspalveluiden toimintaa. Nyt käsittelyvuorossa on sosiaalipalveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi keskustellaan ajankohtaisista asioista.    

Perusturvapalveluiden 26.9.2019 toimittama väliraportti on lautakunnan työtilassa.

Päätösehdotus

Lautakunta kuulee sosiaalijohtaja Taina Niirasta.

Päätös

Lautakunta kuuli sosiaalijohtaja Taina Niirasen esityksen. Tämän jälkeen keskusteltiin sosiaalipalveluihin liittyvistä asioista.

Taina Niiranen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 14.27.