Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Sidonnaisuusilmoitukset

HMKDno-2017-481

Valmistelija

  • Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, erkki.jortikka@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 125 § mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla sekä saattaa sidonnaisuusrekisteri-ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Sidonnaisuusrekisterin neljäs päivitetty versio saatettiin valtuustolle tiedoksi 30.9.2019.

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy seuraavat muutokset sidonnaisuusrekisteriin:

  1. Jori Alanko poistetaan rekisteristä. Alangon virkasuhde kuntaan on päättynyt.
  2. Satu Hyötylä poistetaan rekisteristä. Hyötylän virkasuhde kuntaan on päättynyt. Uudelta tekniseltä johtajalta pyydetään sidonnaisuusilmoitus.
  3. Simo Linnainmaa poistetaan rekisteristä. Hänen luottamustoimensa ympäristölautakunnan varajäsenenä on päättynyt. Jaana Kilpi-Kiukaiselta on pyydetty sidonnaisuusilmoitus.
  4. Saija Rasin sukunimi muutetaan Paloseksi.
  5. Sami Sydänlammi poistetaan rekisteristä. Hänen luottamustoimensa teknisen lautakunnan varajäsenenä on päättynyt. Rauno Kortesojalta on pyydetty sidonnaisuusilmoitus. 

Sidonnaisuusrekisteri saatetaan valtuustolle tiedoksi 9.3.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.