Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.