Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2020-2021

HMKDno-2017-432

Valmistelija

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusopetuslain 23 § mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 koulupäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla työpäivien määrä voi erityisestä syystä olla säädettyä suurempi. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella.

Lukuvuonna 2020–2021 loppiainen osuu arkipäivälle, joten lukuvuoden varsinaisten työpäivien määrä on 189. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Asetuksen mukaisesti koulutyö päättyy lukuvuonna 2020–2021 lauantaina 5.6.2021.

Aiempien työ- ja loma-aikojen laadinnan puitteissa vanhemmille tehdyt kyselyt ovat osoittaneet, että enemmistö vanhemmista toivoo valmistelun pohjaksi viikon mittaisen syysloman sisältävän vaihtoehdon. Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointipalvelujen työryhmä on 16.8.2018 ehdottanut esityksen mukaisia työ- ja loma-aikoja lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021 kaikissa kaupunkiseudun kunnissa hyväksyttäväksi. Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on 11.9.2018 §132 omalta osaltaan hyväksynyt esityksen. Hämeenkyrön koulujen rehtorit ovat yksimielisesti esityksen kannalla.

Esitys :
Syyslukukausi: 11.8. - 22.12.2020 (91 työpäivää)
Syysloma: 12.10. - 18.10.2020 (viikko 42)

Kevätlukukausi: 7.1. - 5.6.2021 (98 työpäivää)
Talviloma: 1.3. - 7.3.2021 (viikko 9)

Pääsiäisloma: 1.4. - 6.4.2021

Päätäntävallan peruste:
Hämeenkyrön kunnan hallintosääntö 108 §
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää 

 1. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajoista seuraavasti:

  Syyslukukausi: 11.8. - 22.12.2020 (91 työpäivää)
  Syysloma: 12. - 18.10.2020 (viikko 42)
  Kevätlukukausi: 7.1. - 5.6.2021 (98 työpäivää)
  Talviloma: 1.3. - 7.3.2021 (viikko 9)
  Pääsiäisloma: 1.4. - 6.4.2021
  Lukuvuonna 2020 - 2021 on yhteensä 189 työpäivää.

 

2. Esiopetuksen työ- ja loma-ajat kohdan 1 mukaisesti paitsi lukukauden päättyminen perjantaina 4.6.2021.

3. Edellyttää rehtoreita ilmoittamaan oppilaille, huoltajille ja opiskelijoille hyvissä ajoin koulutyön aloittamisajankohdat ja loma-ajat.

4. että vahvistetuista työajoista poikkeaminen tulee esittää lautakunnan hyväksyttäväksi syksyllä 2020 vuotuisen lukuvuosisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Vain erittäin perustellusta syystä voi lautakunta hyväksyä työaikamuutoksen erillispäätöksellä. Lisäksi lautakunta edellyttää, ettei työaikamuutos saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Perusopetuksen rehtorit, palkkasihteeri Mäkelä