Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Sivistyslautakunnan kokousajat keväällä 2020

HMKDno-2017-478

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan toimielinten kokousmenettelystä on määräykset Hämeenkyrön kunnan hallintosäännössä (kv  10.6.2019 § 33). Hallintosäännön § 3 mukaan ”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Lausunto asian ratkaisemiseksi, ma. hallintopäällikkö Liisa Neronen:
 
Sivistyslautakunta päättää lautakunnan kevään 2020 kokouspäiviksi keskiviikot

22.1. 

19.2.

25.3.

29.4.

27.5.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää ma. hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, sivistyspalvelut: vastuualueiden esimiehet